Art.-Nr: K 7/13-X
Adapter kablowy 13/7-12V - K-7/13-X długość 0,8m
Wtyczka 7/12V ISO 1724
Gniazdo 13/12V ISO 11446
 
Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...
Art.-Nr: K 7/13-2
Adapter kablowy 13/7-12V - K-7/13-2 długość 0,4m
Wtyczka
Gniazdo
7/12V ISO 1724
13/12V ISO 11446
 
Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...
Art.-Nr: K-137-X
Adapter kablowy 13/7-12V - K-137-X długość 0,8m
Wtyczka
Gniazdo
13/12V ISO 11446
7/12V ISO 1724
 
Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...
Art.-Nr: K-137-2
Adapter kablowy 13/7-12V - K-137-2 długość 0,4m
Wtyczka
Gniazdo
13/12V ISO 11446
7/12V ISO 1724
 
Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...
Art.-Nr: KU-137-X
Adapter kablowy 13/7-12V - KU-137-X
ISO 1724
Materiał Tworzywo
Wtyczka
Gniazdo
13/12V ISO 11446
7/12V ISO 1724
 
Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...
Art.-Nr: D 131
Gniazdo 13/12V - D 131
ISO 11446
Materiał Tworzywo
Kontakty Kontakty z wkrętem M3
 
Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...


Lista zapytania ofertowego