Art.-Nr: AKPR-2x35/M/2x040/3.0-000
Przewód rozruchowy z zaciskami i wtyczką bez nakrętki

Numer handlowy      Długość
robocza [m]

AKPR-2x35/M/2x040/3.0-000     3,0
AKPR-2x35/M/2x040/4.0-000     4,0
AKPR-2x35/M/2x040/5.0-000     5,0
AKPR-2x35/M/2x040/6.0-000     6,0
Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...
Art.-Nr: AKPR-2x35/WR/2x050/3.0-000
Przewód rozruchowy z zaciskami i wtyczką

Numer handlowy     Długość
robocza [m]

AKPR-2x35/WR/2x050/3.0-000   3,0
AKPR-2x35/WR/2x050/4.0-000   4,0
AKPR-2x35/WR/2x050/5.0-000   5,0
AKPR-2x35/WR/2x050/6.0-000   6,0

Dodaj do listy ofertowej

Zobacz więcej...


Lista zapytania ofertowego